ผู้เขียน: Helena

About Helena

Here are my most recent posts

สมุนไพรไทบโบราณ แก้มขาว

สมุนไพรไทบโบราณ แก้มขาว ตำรายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้รากแก้มขาว นำมาขูดผสมกับรากผักคราด และรากแข้งกวางดง ใช้ตุ๋นกับไก่กิน

สมุนไพรไทบโบราณ แก้มขาว มีสรรพ…

Continue Reading