จำปูน พืชสมุนไพรสำหรับสตรีมีครรภ์และคนเป็นโรคโลหิตจางควรระมัดระวังในการใช้ประโยชน์จากรากและผลได้

จำปูน  ช่วยกระตุ้นการทำงานของร…

Continue Reading