เดือน: สิงหาคม 2020

พริกขี้หนูสวน

พริกขี้หนูสวน ใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค ในทุกส่วนของพริก ทั้ง ต้น ผล ใบ ซึ่งเราได้แยกสรรพคุณขอพริกตามส่วนต่างๆ

พริกขี้หนูสวน  เพื่อป้องกันการ…

Continue Reading
หม่อน

หม่อน เป็นยาสมาน ตากแห้งต้มผสมน้ำผึ้ง ยานี้จะมีรสหวานเย็น ใช้มากในโรคทางเดินหายใจ และการมีน้ำสะสมในร่างกายผิดปกติ

หม่อน  เป็นยาขับเหงื่อ แก้ไอ ย…

Continue Reading