ถั่วเขียว เป็นพืชที่มีอายุสั้น หรือวงจรชีวิตของถั่วเขียวมันสั้น

ถั่วเขียว  มีโพแทสเซียมช่วยเสร…

Continue Reading