สมุนไพรไทย ว่านน้ำ จัดเป็นพรรณไม้ขนาดเล็ก และมีเหง้าเจริญไปตามยาวขนานกับพื้นดิน

สมุนไพรไทย ว่านน้ำ  เป็นส่วนลำ…

Continue Reading