สมุนไพรไทย เจตมูลเพลิงขาว จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุได้หลายปี

สมุนไพรไทย เจตมูลเพลิงขาว  ใช้…

Continue Reading