สมุนไพร ดีปลี จัดเป็นไม้เถามีรากฝอยออกบริเวณข้อเพื่อใช้ยึดเกาะและเลื้อยพัน

สมุนไพร ดีปลี เป็นไม้เลื้อยที่…

Continue Reading