เดือน: เมษายน 2020

สมุนไพรไทบโบราณ แก้มขาว

สมุนไพรไทบโบราณ แก้มขาว ตำรายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้รากแก้มขาว นำมาขูดผสมกับรากผักคราด และรากแข้งกวางดง ใช้ตุ๋นกับไก่กิน

สมุนไพรไทบโบราณ แก้มขาว มีสรรพ…

Continue Reading
สมุนไพรไทยพื้นบ้าน กระทุงหมาบ้า

สมุนไพรไทยพื้นบ้าน กระทุงหมาบ้า ชาวเหนือและชาวอีสานจะนิยมรับประทานใบอ่อน ยอด และดอกสด โดยนำมาใช้ในการประกอบอาหาร

สมุนไพรไทยพื้นบ้าน กระทุงหมาบ้…

Continue Reading
สมุนไพร หญ้าหวาน

สมุนไพร หญ้าหวาน เป็นสมุนไพรที่มีมาตั้งบรรพบุรุษและเป็นที่มันมีคุณสมบัติพิเศษได้รับความสนใจจากผู้รักสุขภาพเป็นอย่างมาก

สมุนไพร หญ้าหวาน โดยได้มีการนำ…

Continue Reading