เป็นสมุนไพรไทย ชงโค ไม้ประดับเสริมสิริมงคล นอกจากชงโคจะเป็นไม้ประดับหน้าตาดีแล้ว ประโยชน์ทางสุขภาพของชงโคก็มีไม่น้อย

เป็นสมุนไพรไทย ชงโค ไม้ประดับเ…

Continue Reading